Pro město, kde je radost žít

Volební program Lanškrounského fóra pro období 2018-2022

Vážení sousedé, milí Lanškrouňáci,
Lanškrounské fórum je uskupení lidí, kterým není lhostejný život v Lanškrouně. Většina z nás se již dlouhou dobu aktivně zajímá o veřejné dění a zapojuje se nezištně do činnosti lanškrounských spolků a organizací. Naši kandidáti jsou ve svém volném čase aktivní např. v Českém rybářském svazu, Rodinném centru Dětský svět, Českém svazu včelařů, Klubu českých turistů a dalších sportovních, kulturních i společenských spolcích. Aktivita našich kandidátů je dlouhodobá a bude pokračovat bez ohledu na výsledek těchto komunálních voleb.

Díky Vaší obrovské podpoře, se v roce 2014 stal starostou města Lanškroun Radim Vetchý. Lanškrounské fórum tehdy vyhrálo komunální volby a získalo šest křesel v lanškrounském zastupitelstvu. Tím Lanškrounské fórum dostalo možnost pozitivně ovlivňovat směřování našeho krásného města. V uplynulých čtyřech letech jsme společně prosazovali vizi Lanškrouna, jako moderního a dynamicky se rozvíjejícího města v rámci Pardubického kraje. Snažili jsme se aktivně utvářet město, kde je radost žít.

Čtyřleté volebního období uplynulo jako voda. Jsme spokojeni, že se nám podařilo z velké části naplnit to, co jsme Vám před čtyřmi lety slíbili. Bohužel, čtyři roky jsou velice krátká doba na to, aby se podařilo uskutečnit vše. Z toho důvodu se ucházíme o Vaši přízeň znovu.

Zde Vám společně předkládáme volební program pro město Lanškroun na období let 2018-2022. V nastávajícím volebním období vidíme jako nejdůležitější úkol výstavbu městské polikliniky, budování infrastruktury a řešení čistého koupání v Lanškrouně. Přečtení našeho volebního programu Vám nezabere mnoho času. Věříme, že Vás tento program zaujme a každý z Vás si v něm najde to, co by si pro náš Lanškroun přál. Jestliže Vám bude po přečtení volebního programu Lanškrounského fóra cokoliv nejasné, obraťte se na nás, rádi Vám odpovíme. Jsme tu pro Vás.
Pokud Vám není náš Lanškroun lhostejný a máte ho rádi stejně jako my z Lanškrounského fóra, přijďte 5. a 6. října 2018 k volbám a podpořte nás. Určitě Vás nezklameme a dál budeme aktivně pracovat na rozvoji našeho krásného města.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu
Lanškrounské fórum

 

Městský úřad a samospráva
• Zavedeme prodloužení úředních hodin na městském úřadě tak, aby každý občan měl více času na vyřízení svých záležitostí.
• Zjednodušíme systém vyřizování žádostí na městském úřadě, prosadíme systém jedněch dveří.
• Zřídíme další rezervační systémy pro rychlejší a pohodlnější odbavení Vašich záležitostí na úřadě i systém pro elektronické vyřízení Vašich požadavků přímo z domu.
• Vyčleníme 1 000 000 Kč pro participativní rozpočet. Sami občané rozhodnou, které projekty se budou za tuto částku realizovat.
• Prosadíme zavedení přehledných systémů pro on-line sledování vybraných investičních akcí města a prací prováděných technickými službami. Každý z Vás bude mít možnost zjistit vše o probíhajících investicích, úklidu města, sekání trávy i zimní údržbě z pohodlí domova.
• Prosadíme aktualizaci územního plánu města. Chceme, aby reflektoval aktuální potřeby města a jeho obyvatel.
• Korupce a klientelismus budou mít stále nulovou toleranci. Nejsme ve vedení města proto, abychom si rozdávali teplá místečka v městských organizacích. Nejsme ve vedení města proto, aby veřejné prostředky tekly do našich firem a našim kamarádům.
• Budeme pracovat na snížení mandatorních výdajů úřadu. Revidujeme provozní náklady města a jím založených i zřízených organizací.
• Budeme pokračovat v námi nastaveném trendu transparentního rozhodování o výdajích. Každá investovaná koruna bude i nadále veřejná.
• Ustanovíme ekonomicko-investiční komisi, která bude poradním orgánem města a bude koordinovat investiční akce města.
• Chceme posilovat úlohu nového městského architekta, zahradního a krajinného architekta. Budeme podporovat příliv nových architektů do našeho města. Chceme i nadále spolupracovat s Českou komorou architektů.
• Do dění ve městě zapojíme žáky a studenty. Budeme iniciovat vznik studentského parlamentu, který bude v kontaktu se zastupiteli a bude poradním orgánem Rady města. Zavedeme také pravidelná veřejná setkání vedení města a občanů.

Školství a investice do školství
• Budeme hledat zdroje pro financování výstavby sportoviště v areálu Základní školy B. Smetany dle námi připravené studie.
• Získáme dotaci na revitalizaci zahrady u Základní školy A. Jiráska. Škola v centru města potřebuje prostor pro vyžití žáků.
• Vyřešíme dopravní obslužnost a parkování u Základní školy Dobrovského. Před školami musí být bezpečno.
• Opravíme Základní školu v Dolním Třešňovci. Škola potřebuje nová okna, topení i novou fasádu.
• Prosadíme investice do rekonstrukcí školních tělocvičen na Základní škole A. Jiráska, Základní škole Dobrovského i na gymnáziu.
• Ve spolupráci s Pardubickým krajem zajistíme rekonstrukci odborných učeben gymnázia.
• Získáme dotaci na revitalizaci zahrady u Mateřské školy Žižkova. Ve spolupráci se zahradními architekty připravíme projekt na zahradu Mateřské školy Vančurova.
• Ve spolupráci se Společenstvím firem Lanškrounska, jehož vznik jsme iniciovali, budeme usilovat o vznik centra pro inovace, které bude spolupracovat s místními školami a školskými zařízeními.


Kultura a investice do kultury
• Zahájíme provoz nového moderního kulturního domu v Lanškrouně. Vytvoříme přívětivé podmínky pro jeho využívání spolky.
• Budeme usilovat o získání dotace na park u nového kulturního domu, který pro město Lanškroun navrhl vynikající architekt Ing. Zdeněk Sendler. V případě získání dotace vznikne další prostor pro odpočinek a pořádání venkovních kulturních akcí.
• Zahájíme postupnou modernizaci sálu i zázemí na zámku, tak aby byl využitelný pro Základní uměleckou školu Jindřicha Pravečka, které chybí zkušebny.
• Budeme pokračovat v modernizaci interiéru i technologií v lanškrounském kině.


Sport a investice do sportu
• Budeme usilovat o získání dotace na realizaci čistého přírodního koupání v areálu Dlouhého rybníka.
• Vybudujeme sportoviště a relaxační místo pro seniory na Dvorských lánech, hřiště na pétanque a veřejné hřiště na Teslově. Staré hřiště na ulici Kollárova proměníme ve veřejné hřiště s umělým povrchem.
• Zasadíme se o navýšení každoroční dotace do sportu pro děti, mládež a trenéry.
• Připravíme projekt městské sportovní haly na míčové a jiné sporty, budeme usilovat o získání dotace na její výstavbu.
• Doplníme dětská hřiště na Lanškrouňáčku, v areálu koupaliště i na Střelnici o další herní prvky. Drobné herní prvky umístíme také do centra města.
• Rozšíříme počet běžeckých tras v oblasti Lanškrounských rybníků.


Zdravotnictví, sociální oblast a investice do zdravotnictví
• Zahájíme výstavbu moderní městské polikliniky dle připravené projektové dokumentace. Výstavba městské polikliniky je pro nás nejdůležitějším úkolem na další čtyři roky.
• Připravíme projekt na rozšíření kapacity domova pro seniory. Zahájíme modernizaci Domova s pečovatelskou službou na ulici B. Martinů 980, kde je třeba vyměnit okna a rekonstruovat sociální zázemí, které musí mít bezbariérové koupelny a toalety.
• Budeme podporovat rozšíření lékařských i zdravotnických služeb. I nadále budeme aktivně hledat dětského lékaře pro nejmenší pacienty.


Investice města
• Na základě výsledků architektonické soutěže připravíme projekt na dopravní terminál v areálu vlakového nádraží, který město získalo do svého vlastnictví. Pokusíme se získat dotaci na tento projekt.
• Budeme pokračovat v nastaveném trendu oprav komunikací. Problematiku místních komunikací chceme řešit komplexně především s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy. Víme, že je potřebné řešit otázku parkovacích míst i bezpečnosti účastníků silničního provozu, především s ohledem na dostatečné značení.
• Provedeme kompletní opravu záhumení cesty v Dolním Třešňovci, která propojuje Lanškroun s Horním Třešňovcem.
• Připravíme projektové dokumentace k opravám komunikací dle dlouhodobého plánu města. V tomto plánu jsou navrženy tyto ulice: Sídliště U Papíren-od křižovatky s Opletalovou, ulice Čechova, ulice Strážní, ulice Jilemnického, ulice Franze Kafky, chodníky na ulici T. G. Masaryka, ulice Olbrachtova, ulice Na Výsluní a ulice Na Větru a další ulice dle připraveného plánu.
• Budeme aktivně hledat investora pro revitalizaci Pivovarského náměstí. Připravíme také projekt na využití starého statku na Dvorských lánech.
• Zahájíme realizaci parkoviště u vstupu do areálu koupaliště.
• Vybudujeme bezbariérový vstup do Městské knihovny.
• Budeme usilovat o získání dotace na připravenou revitalizaci zámeckých nádvoří
• Podpoříme opravy fasád budov v centru města. Centrum města musí být reprezentativní.


Doprava a bezpečnost
• Vyměníme zastaralé parkovací automaty za nové, které budou přijímat platební kartu nebo umožní platit prostřednictvím mobilní aplikace ClicPark. Změníme systém parkování v centru města. Zavedeme zónu parkovacích hodin na 20 minut, aby bylo možné bezplatně navštívit např. poštu či lékárnu. Budeme prosazovat úlevy z parkování pro rezidenty. Zaměříme se také na zlepšení parkování na sídlištích.
• Budeme se podílet na budování cyklostezky z Lanškrouna do Žichlínku. Podpoříme realizaci cyklostezky Lanškroun-Sázava. Vytvoříme koncepci cyklodopravy v Lanškrouně. Zřídíme půjčovnu městských kol a systém dobíjecích stanic na elektrokola.
• Budeme také jednat s vlastníkem ulice Lidická, Husova a TGM o jejich opravě. Chceme se aktivně podílet na modernizaci silnice II/315 (Lanškroun - Ústí nad Orlicí).
• Vybudujeme veřejné osvětlení cyklostezky do Albrechtic. Po vybudování veřejného osvětlení v Oboře vybudujeme i veřejné osvětlení mezi Krátkým a Dlouhým rybníkem. Připravíme projekt na označení sloupů veřejného osvětlení kódem pro integrovaný záchranný systém, aby jejich zásah mohl být rychlý a účinný.
• Rozšíříme kamerový systém. Umístíme kamery do areálu zámeckých zahrad a koupaliště pro lepší kontrolu pořádku.
• Budeme prosazovat prodloužení cyklostezky z Rudoltic přes přejezd v Lanškrouně. Prosazujeme bezpečný pohyb chodců i cyklistů na železničním přejezdu.
• Přechody musí být bezpečné. Provedeme rekonstrukci přechodu na ulici Opletalova a B. Smetany. Provedeme revizi přechodů u škol a školek, zvýšíme bezpečnost před školami a školkami.
• S vlastníkem silnice budeme hledat řešení k vybudování kruhového objezdu v místě křižovatky ulic Komenského a Lidická.
• Deklarujeme nulovou toleranci hazardu na území města. Ve spolupráci s odborníky budeme prosazovat důsledné dodržování vyhlášky zakazující provoz hracích automatů.


Životní prostředí a investice do veřejného prostranství
• Provedeme revitalizaci parčíku u Střední zemědělské školy v Dolním Třešňovci.
• Zachováme funkční systém sběrných míst. Zastřešíme vytipovaná sběrná hnízda v ulicích.
• Budeme usilovat o získání dotace na vybudování kapacitních podzemních kontejnerů v centru města.
• Na základě připravených projektů proměníme vstupy do městských lesů v Oboře, které plní rekreační funkci. Je nepřípustné, aby do těchto míst vjížděli motorky a čtyřkolky.
• Budeme se zasazovat o zpřístupnění vodního toku Třešňoveckého potoka a Ostrovského potoka v centru města dle námi připravené koncepce zeleně města.
• Uvědomujeme si důležitost rozvoje a údržby zeleně na území města. Chceme podporovat aktivní zapojení veřejnosti do projektů ozelenění městských částí.


Život ve městě, veřejný prostor a cestovní ruch
• Budeme se zasazovat o vytvoření systému jednoho městského čipu. Tento systém by Vám umožňoval vstup na veřejné toalety, fungoval by v rámci sběrného dvora, byly by v něm nahrávány slevy do kulturních organizací, na sportoviště atd. Podmínkou pro získání čipu bude včasná úhrada místního poplatku za komunální odpad.
• Na vytipovaných místech ve městě zřídíme WIFI free body. Na tato místa rozmístíme „chytré lavičky“, které umožní nabíjení mobilních telefonů.
• Vybudujeme veřejná griloviště na místech, kde se lidé setkávají.
• Budeme prosazovat vybudování dobíjecí stanice na elektromobily.


Bydlení a investice do městských pozemků pro bydlení
• Připravíme další parcely pro bydlení v rodinných domech. Pro tuto výstavbu je připravena lokalita Za Střelnicí a Na Výsluní.
• Podpoříme plánovanou výstavbu bytových domů soukromým investorem

© 2019 Lanškrounské fórum, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.