21Září

1. Mgr. Radim Vetchý

142 let
starosta města, učitel

Radim Vetchý je rodák z Lanškrouna, je ženatý a ve svých 42 letech má dvě děti. Po ukončení studia na lanškrounském gymnáziu studoval Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli. Magisterský titul získal na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1996 pracoval v Základní škole speciální Lanškroun, kterou v roce 2014, po osmnácti letech, opouštěl jako ředitel školy. Od roku 1999 působí také jako vedoucí kroužku v Domě dětí a mládeže Damián v Lanškrouně, kde vede rybářský kroužek. V době letních prázdnin se každoročně věnuje dětem na příměstských táborech, které pořádá lanškrounské rodinné centrum.

Jako starosta města se snaží naslouchat svým sousedům z Lanškrouna, zajímá se také o činnost všech spolků a organizací. Dlouhodobě usiluje o propojování lidí v oblasti školství, inicioval vznik spolupráce mezi místními firmami a školami Lanškrounska. V oblasti cestovního ruchu prosazuje rozvoj lokality lanškrounských rybníků, modernizaci infocentra. Hodně úsilí věnuje výstavbě kulturního domu, který bude na konci roku 2018 dokončen. Mezi největší úspěchy svého působení v pozici starosty města považuje Radim to, že se podařilo udržet koalici pevnou až do konce volebního období. Významným úspěchem je také hotový projekt městské polikliniky a samozřejmě téměř dokončený kulturní dům.

Radim je velice aktivní i ve svém volném čase, který se snaží trávit s rodinou. Je vášnivým rybářem, dlouhodobě pracuje ve výboru Místní organizace Českého rybářského svazu, je členem rybářské stráže, včelaří, sbírá známky, a pokud mu vyjde čas, jde se proběhnout do okolí.

Pokud v těchto volbách Radima podpoříte, rád by pokračoval v započaté práci. Chtěl by prosadit výstavbu městské polikliniky, úspěšně dokončit projekt kulturního domu i s přilehlým parkem, dále rozvíjet oblíbenou lokalitu lanškrounských rybníků a celé naše město. Pro Radima je Lanškroun srdeční záležitost.

21Září

2. Ing. Josef Fuchs, MBA

235 let
OSVČ – realitní makléř

Josef Fuchs žije od svého narození v Lanškrouně. Je mu 35 let, je ženatý. Základní i střední školu navštěvoval v Lanškrouně, dále vystudoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze, kde poté absolvoval postgraduální dvouleté studium v oblasti managementu a podnikání.

Již více jak 10 let pracuje na Lanškrounsku jako realitní makléř a v této oblasti se neustále vzdělává. Ve svém oboru potřebuje odborné znalosti v oblasti práva, daní a ekonomiky. V posledním období stále častěji pomáhá lidem řešit jejich sousedské spory ve vztahu k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví, příjezdové cesty, rozhrady, apod.).

Pepa se aktivně zapojuje do dění v Lanškrouně. Od roku 2014 je zastupitelem města, předsedou finančního výboru a členem majetkové komise. Právě zde může uplatnit své profesní znalosti.

Svůj volný čas se snaží rozdělit mezi svou rodinu, přátele a sportovní rybaření. V lanškrounském rybářském spolku působí od roku 2010 jako jeho místopředseda.

V tomto volebním období se Josef aktivně zabýval městskými financemi, tvorbou rozpočtů a obecně principy fungování územních samosprávných celků.

V následujícím volebním období by rád uplatnil své znalosti z oblasti městských financí a chtěl by se zabývat zrevidováním provozních výdajů městského úřadu, jeho příspěvkových organizací a městských společností. Také by rád zajistil vznik ekonomicko-investiční komise složené z úředníků a odborníků, která by sloužila jako poradní orgán Rady města.

21Září

3. Mgr. Pavel Resler

348 let
učitel

Pavlu Reslerovi je 48 let a celý svůj život prožil v Lanškrouně. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové.

Pavel je povoláním učitel, pracuje jako zástupce ředitele Základní školy Dobrovského v Lanškrouně. Aktivně se věnuje technickému vzdělávání, je členem Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. V uplynulém volebním období byl radním, podílel se na podpoře vzdělávání a na spolupráci firem s lanškrounskými školami.

Volný čas se u Pavla úzce prolíná s jeho zaměstnáním, rád se zabývá robotickými systémy, programováním. Velkou část svého volna věnuje sportu dětí, je trenérem Atletiky TJ Lanškroun. To opravdu málo volného času, které mu zbývá, se snaží trávit cestováním s rodinou.

V případě zvolení by Pavel rád pokračoval ve své započaté práci, rozvoji technického vzdělávání na základních školách, rád by rozšířil technické vzdělávání do mateřských školek, rozvíjel další spolupráci místních firem při podpoře místních škol.

Také výstavbu nové polikliniky, rozšíření místních sportovišť, vybudování nové haly, investice do oprav silnic a chodníků považuje za velmi důležité pro spokojené obyvatele Lanškrouna.
Jak už Pavel psal před čtyřmi lety, kandiduje proto, aby byl v centru zájmu občan a ne potřeby politických stran.

21Září

4. Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

442 let
sociální pracovnice a lektorka

Jaromíra Staňková žije od svého narození v Lanškrouně. Je vdaná, má dvě děti a je jí 42 let. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Jarka pracuje jako sociální pracovnice a lektorka. Pomáhá v rodinách s dětmi i dospělým osobám s poruchami autistického spektra. Jako lektorka předává nejen pracovní dovednosti, ale především své životní zkušenosti s autismem odborným pracovníkům v oblasti školství, sociální sféry, zdravotnictví a státní správy.

V uplynulém volebním období byla zastupitelkou města, předsedkyní komise pro prevenci kriminality a komise pro sociální, rodinnou a komunitní politiku. Podílela se na tvorbě komunitního plánu města Lanškrouna a na koncepci prevence kriminality města Lanškrouna 2015-2018. Se sociálními projekty v Lanškrouně má zkušenosti už od roku 1995.

Ve svém volném čase se věnuje józe, hře na kytaru a společnému cestování s rodinou po krásách naší země.

Jarka kandiduje, protože chce i nadále podporovat rozvoj sociálních a doprovodných služeb ve městě a přispět k podpoře již započatého projektu výstavby nové polikliniky. Za velmi důležité považuje také aktivní zapojení žen do politického dění. Žen, které se dlouhodobě podílejí svou činností na spoluutváření komunitního života a prostoru pro lepší žití nás všech.

21Září

5. Jiří Neček, DiS.

535 let
softwarový analytik

Jiří Neček pochází z Újezdu nad Lesy, s Lanškrounem je spojen již 17 let, 10 let zde žije. Je ženatý, je mu 35 let. Vystudoval informační technologie na Vyšší odborné škole v Šumperku.

Pracuje jako softwarový analytik (analýza požadavků, implementace, testování, dokumentace a zákaznická podpora pro oblast poskytovatelů internetu a polygrafie). Od roku 2016 navíc zajišťuje vzdělávání pro zaměstnance i za využití podpory Evropského sociálního fondu. Aktivně se zapojuje do dění v Lanškrouně, je členem dopravní komise, na Krajském úřadě Pardubického kraje se zajímá o modernizaci silnice II/315 (Lanškroun - Ústí nad Orlicí).

Práce ho baví a je zároveň jeho koníčkem. K jeho zájmům patří také rodina, zvířata, cestování, jízda na kole, procházky nebo čtení časopisů (poslední dobou hlavně o autech).

V případě Jirkova zvolení členem městského zastupitelstva by se zaměřil na oblast dopravy a její bezpečnosti (bezpečné přecházení u škol a školek, výstavba cyklostezek) nebo v získávání dotací pro projekty města. Rád by také inicioval studii smysluplného využití chátrajícího Jelínkova statku na Dvorských Lánech, dále by chtěl podpořit modernizaci silnice II/315 (Lanškroun - Ústí nad Orlicí).

21Září

6. Mgr. Vladislava Hanyšová

640 let
koordinátorka rodinného centra

Vladislavě Hanyšové je 40 let, s malou přestávkou žije od svého narození v Lanškrouně. Je vdaná, má tři děti. Absolvovala lanškrounské gymnázium, dále pak speciální pedagogiku a tělesnou výchovu na Masarykově univerzitě v Brně.

Několik let pracovala jako speciální pedagog. Nyní je koordinátorkou a zároveň předsedkyní Rodinného centra Dětský svět z.s. Jejím úkolem je nejen plánovat aktivity rodinného centra, řídit a koordinovat práci zaměstnanců, ale i zastupovat centrum na veřejnosti. Od září se pak na pár hodin vrátí k povolání učitelky.

Aktivně se zapojuje do dění v Lanškrouně, je členkou komise pro rodinnou, sociální a komunitní politiku, podílí se na tvorbě komunitního plánu města.

S Vlaďčinou prací jsou spojeny i zájmy. Kromě času, který tráví se svými dětmi, vede ve svém volném čase pohybové kurzy pro děti, věnuje se dětem s poruchou autistického spektra. V opravdu volných chvílích ráda čte a tráví čas s širší rodinou i přáteli.

Vlaďka kandiduje, protože je pro ní důležité podporovat spokojený život rodin a seniorů ve městě, předávat jejich potřeby dál a rozvíjet komunitní život ve městě.

21Září

7. Mgr. Jana Rybaříková

767 let
důchodkyně

Jana Rybaříková žije od narození v Lanškrouně, je matkou dospělého syna a hrdou babičkou dvou vnoučat. Je jí 67 let. Vystudovala sociální práci na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Ve svém profesním životě byla Jana se sociální pracovnicí, učitelkou Vyšší odborné školy sociální práce v České Třebové. V současnosti je aktivní důchodkyní, zastupitelkou města Lanškrouna, členkou komise pro občanské záležitosti.

Jejím koníčkem jsou vnoučata, chalupaření, četba literatury a získávání nových poznatků z oblasti sociální politiky.

Kandiduje proto, že by se ráda podílela na možnosti dalšího rozvoje kvalitních sociálních služeb pro seniory a prezentací těchto služeb. Dále by chtěla prosazovat větší zapojení seniorů do společenského života ve městě a rozšíření jejich volnočasových aktivit.

21Září

8. Hynek Brýdl

846 let
podnikatel

Hynku Brýdlovi je 46 let, je otcem dvou již dospělých dětí. Narodil se v Lanškrouně, kde žil do svých šesti let a vrátil se sem v dospělosti. Vystudoval lanškrounské gymnázium a od svých dvaceti let úspěšně podniká.

V letech 2006 – 2012 byl zvolen zastupitelem měst Lanškrouna, kdy se mimo jiné významně zasadil o zákaz provozování „výherních“ automatů v Lanškrouně, ale především odváděl poctivou opoziční práci.

Hynek rád cestuje a poznává stále nová místa na naší krásné Zemi a rád by přispěl svými postřehy odjinud k tomu, aby se Lanškroun se svou bohatou historií dále rozvíjel jako moderní město, vstřícné ke svým obyvatelům i návštěvníkům. Své cestovatelské zkušenosti zúročuje v komisi pro cestovní ruch.

Hynek je přes pochopitelné dílčí nedostatky hrdý na směr, kterým se město v posledních čtyřech letech vydalo. Pro návrat do komunální politiky se po dlouhém zvažování rozhodl především kvůli sílícím hlasům prospěchářů a „dinosaurů“, kteří by si zřejmě přáli návrat starých (ne)pořádků, kdy byli různými způsoby navázáni na městské penězovody.

21Září

9. Mgr. Lenka Ševčíková, Ph.D.

937 let
vedoucí obchodního oddělení

Lenka Ševčíková se narodila před 37 lety v Příbrami, v Lanškrouně žije již 11 let. Vystudovala několik oborů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Nyní pracuje jako vedoucí obchodního oddělení v softwarové společnosti. Aktivně se zapojuje do dění ve městě, je členkou komise pro cestovní ruch.

Mezi Lenčiny zájmy patří rodina, včetně té čtyřnohé, dobrá kniha, relaxace v přírodě a hry v jakékoliv podobě.

Lenka kandiduje, protože místo ve kterém žijeme, má veliký vliv na život nás všech. V případě získání mandátu zastupitele by se ráda podílela na projektech, které pomohou ke zvýšení kvality života a bezpečí v Lanškrouně. Podporuje rozumné investice, které město ekonomicky zvládne a v budoucích obdobích nezastaví jeho rozvoj.

21Září

10. Ing. Zdeněk Šesták

1073 let
důchodce, předseda KČT

Zdeněk Šesták se narodil před 73 lety v Letohradě-Kunčici, v Lanškrouně však žije téměř 50 let. Je otcem dvou dětí a dědečkem čtyř vnoučat. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně.

Do Lanškrouna přišel za prací, pracoval v Tesle. Nyní je aktivním důchodcem, od roku 1973 aktivně pracuje v Klubu českých turistů Lanškroun, v současné době vykonává funkci předsedy klubu. Aktivně se podílí na podpoře aktivní turistiky seniorů, nejen v KČT, ale také ve spolupráci s Rodinným centrem Dětský svět.

Zdeněk by rád prosazoval zvýšení finanční podpory sportovní činnosti mládeže v rámci všech sportovních organizací ve městě. Dále by rád pokračoval v prosazování aktivní turistiky u stávající seniorské generace.

21Září

11. Květuše Řeháková

1154 let
vychovatelka ve školní družině

Květuše Řeháková je rodačka z Lanškrouna, je matkou dvou dospělých synů a je jí 54 let. Vystudovala lanškrounské gymnázium a na Masarykově univerzitě v Brně absolvovala obor vychovatelství.

Od roku 1996 pracuje jako vychovatelka školní družiny na Základní škole A. Jiráska v Lanškrouně.
Svůj volný čas věnuje Květa své rodině, zejména malé vnučce Amálce a také svým přátelům. Ráda čte, jezdí na kole, relaxuje.

Za Lanškrounské fórum Květa kandiduje, protože chce podpořit připravené projekty pro rozvoj města. V uplynulých 4 letech se mnohé výrazně změnilo a posunulo k lepšímu, nicméně se stále najdou věci, které je potřeba zlepšit. Jednou z nich je kvalitní zdravotní péče a ta druhá, kterou by si všichni obyvatelé zasloužili, je čisté přírodní koupání v lokalitě lanškrounských rybníků.

21Září

12. Bc. Zuzana Obrajterová

1241 let
personalistka

Zuzaně Obrajterové je 41 let, od narození žije v Lanškrouně. Vystudovala Obchodní akademii v Mohelnici, dále obor veřejná správa a regionální politika na Slezské univerzitě v Opavě.

Již 11 let je zaměstnankyní lanškrounské firmy se zahraniční účastí Schott, která je významným výrobcem pro automobilový průmysl. V současné době pracuje na pozici personalistky.

Mezi Zuzčiny koníčky patří zpěv, kultura, sport, četba. Zpěvu se věnuje jako členka Lanškrounského smíšeného sboru.

Zuzka kandiduje proto, aby pomohla k dalšímu rozvoji našeho půvabného města. Kritizovat umí každý, ale něco pro to udělat už je složitější. A proto se rozhodla nesedět jen s rukama v klíně a přispět svými silami k tomu, aby byl Lanškroun město, kde je radost žít.

21Září

13. Vladislav Kristek

1338 let
vedoucí výroby, dobrovolný hasič

Vladislav Kristek žije od narození v Lanškrouně, je mu 38 let. Absolvoval Integrovanou střední školu v Lanškrouně, obor elektromechanik.

Pracuje jako vedoucí výroby a technolog v lanškrounské chráněné dílně. Dále je starostou Sboru dobrovolných hasičů Lanškroun.

Mezi Vláďovy zájmy patří hasičina a vše kolem ní. Je strojníkem ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů, vypomáhá v kroužku mladých hasičů. Dále svůj volný čas věnuje své malé dceři Emmě. Méně času mu pak zbývá na cyklistiku a turistiku.

Vladislav kandiduje, protože si je vědom toho, že pokud chce člověk něco změnit, musí se zvednout a jít s kůží na trh. V případě zvolení by se rád podílel na nových projektech, které město ještě více pozvednou a nasměrují ho k jeho dalšímu rozvoji. Dále by se chtěl zasadit o systematickou podporu místních sborů dobrovolných hasičů v Lanškrouně i Dolním Třešňovci.

21Září

14. Michal Moravec

1425 let
zámečník

Michalu Moravcovi je 25 let, od narození žije v Lanškrouně. Vystudoval obor autoelektrikář na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí.

Povoláním je zámečník ve firmě Vondra a Vondra Luková, která vyrábí a projektuje jednoúčelové stroje.
Michalovou největší zálibou jsou extrémní překážkové závody. Závodí pod hlavičkou České překážkové asociace OCRA, za OCRA CZ TEAM, kde dosahuje vynikajících výsledků. Dále je trenérem českotřebovské skupiny Spartan.

Michal kandiduje, protože mu není osud našeho města lhostejný. V případě získání mandátu v lanškrounském zastupitelstvu se bude zasazovat o rozvoj sportovišť, o zlepšením dopravní obslužnosti města. Dále by se chtěl zabývat možnostmi podpory dostupného bydlení pro mladé rodiny s dětmi.

21Září

15. Mgr. Dagmar Flídrová

1544 let
učitelka

Dagmar Flídrové je 44 let, je absolventkou Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Od narození žije v Lanškrouně.

Od roku 1998 vyučuje matematiku a informatiku na Gymnáziu Lanškroun. Dále je předsedkyní komise pro výchovu a vzdělávání, kterou zřizuje rada města jako svůj poradní orgán.

Práce je pro Dagmar zároveň i koníčkem, ve svém volném čase se věnuje matematice a informatice, dále jej zaplňuje hudbou. Byla dlouholetou členkou Big Bandu Lanškroun a nyní k hudbě vede své tři děti.

Dagmar kandiduje, protože chce podpořit současné vedení města, pro něž čtyři roky aktivně pracovala v komisi pro výchovu a vzdělávání.

21Září

16. Ing. Michal Pecháček

1631 let
energetik

Michal Pecháček pochází z Horních Heřmanic, ale již 12 let žije se svou rodinou v Lanškrouně. Je ženatý, je mu 31 let. Inženýrský titul získal na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Pracuje na pozici energetika v nadnárodní společnosti. Tato práce zahrnuje hlavně realizaci úsporných energetických opatření a vedení systému energetiky dle normy.

Mezi Michalovy záliby patří čtení a filatelie. Svůj volný čas tráví především se svou rodinou.

Michal kandiduje, protože by se chtěl aktivně podílet na dalším rozvoji infrastruktury našeho města. Rád by prosazoval pokračování oprav komunikací a řešení problematiky čistého koupání v Lanškrouně.

21Září

17. Eva Růžičková

1740 let
mzdová účetní

Eva Růžičková žije od narození v Lanškrouně, je vdaná a má dvě dcery. Je jí 41 let. V Lanškrouně navštěvovala jak Základní školu Bedřicha Smetany, tak i Integrovanou střední školu.

V současné době pracuje na pozici mzdová účetní v zahraniční firmě, která se zabývá výrobou součástek nejen pro automobilový průmysl.

Ve svém volném čase Evča aktivně sportuje, cvičí aerobik, jezdí na kole. Mezi její zájmy patří i čtení a turistika.

Eva kandiduje, protože jí není lhostejné město, ve kterém žije se svou rodinou a přáteli. V případě zvolení by ráda prosazovala zlepšení a rozšíření cyklostezek a tras pro turistiku, kde si rodiny mohou užít společně strávený čas.

21Září

18. Josef Fuchs

1862 let
nástrojař, realitní činnost

Josefu Fuchsovi je 62 let, je ženatý a má dvě dospělé děti. Dětství prožil v Albrechticích, ale více jak 40 let žije v Lanškrouně.

Pracuje jako nástrojař a také 12 let úspěšně vykonává společně se svým synem realitní činnost.

Mezi jeho zájmy patří zahrada, kutilství a hlavně rybaření. A právě s rybařením je úzce spjata funkce rybářského hospodáře, kterou vykonává 38 let v lanškrounském rybářském spolku.

Josef kandiduje hlavně z důvodu podpory současného vedení města, o kterém je přesvědčen, že jde správnou cestou. K uskutečnění připravovaných akcí, zaměřených k lepšímu žití obyvatel v Lanškrouně, však potřebuje ještě další volební období.

21Září

19. David Minaschek

1924 let
IT specialista

Davidu Minaschkovi je 24 let a od svého dětství žije v Lanškrouně. Vystudoval Vyšší odbornou a střední školu technickou v České Třebové.

Povoláním je specialista informačních technologií a grafický designér. Denně tak pomáhá zajišťovat bezproblémový chod firemní výpočetní techniky a podílí se na jejím vývoji a modernizaci.

Mezi Davidovy zájmy patří cestování za přírodou, fotografování, zpěv a hra na kytaru. Závodně se věnuje kulečníku za BC Greenball Lanškroun.

David kandiduje, protože chce podporovat rozvoj digitalizace městské správy a usilovat o podporu neziskových organizací a spolků na Lanškrounsku. Velmi důležité je pro něj také aktivní zapojení občanů do komunální politiky.

21Září

20. Mgr. Eva Hufová

2033 let
podnikatelka a péče o osobu blízkou

Eva Hufová žije od svého narození v Lanškrouně, Je jí 33 let. Vystudovala Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.

Původní profesí je hygienik, ale dlouhodobě pečuje o svého syna a zároveň podniká v oblasti výroby výukových materiálů nejen pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mezi Evčiny zájmy patří pořádání aktivit pro děti a rodiny. Je hlavním organizátorem akcí pro děti v organizaci TJ Vodní sporty, z.s. Lanškroun, jako dobrovolník spolupracuje s Rodinným centrem Dětský svět. Také se věnuje focení a má ráda pobyt v přírodě.

Eva kandiduje, protože by se ráda zapojila do podpory aktivit a rekreačních sportů pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Zajímá ji i oblast školství a zdravotnictví v našem městě.

21Září

21. Tomáš Kopeň

2142 let
operátor na galvanických linkách, promítač

Tomáš Kopeň je rodák z Lanškrouna, je mu 42 let. V Lanškrouně navštěvoval Základní školu Bedřicha Smetany a posléze i Střední odborné učiliště Lanškroun.

Nyní pracuje jako operátor galvanických zařízení ve firmě Schott. Tomáše můžete znát i z lanškrounského kina, kde se mu podařilo spojit svůj velký zájem o film se zaměstnáním, pracuje zde jako promítač.

Mezi Tomovy zájmy patří jízda na koloběžce a hlavně kultura – především pak film a velké plátno.

Kandiduje, protože má rád město Lanškroun a rád by se podílel na jeho dalších úpravách a přispěl k rozvoji kultury.

© 2019 Lanškrounské fórum, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.