14Květen

LIDL vítá zájem lanškrounské veřejnosti o umístění Rákosníčkova hřiště

Včera jsme zaslali výsledky naší ankety starostce Lanškrouna a zástupkyni společnosti LIDL. Paní starostka na výsledky zatím nijak nereagovala.
Radost nám ale udělal přístup LIDLu!
Odpověď paní Anny Těžké, vedoucí projektů - oddělení nákupu společnosti LIDL zveřejňujeme zde:
Dobrý den,
děkujeme za Vaši zprávu a za zaslané výsledky ankety. Velmi nás těší zájem veřejnosti o umístění Rákosníčkova hřiště v městě Lanškroun.
Aktuálně zatím nepadlo konečné rozhodnutí pro lokalitu a o vhodném pozemku jednáme stále s vedením města. Jsme však stále otevřeni i dalším variantám, které se ukáží pro výstavbu žádoucí. Cílem našeho projektu je výstavba Rákosníčkových hřišť na místech, kde je nedostatek dětských hřišť a snažíme se vždy vnímat konkrétní potřeby daného města a jeho obyvatel, které považujeme za důležitého partnera při volbě vhodné lokality.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Anna Těžká

Požadavky LIDLu ke stavbě dětského hřiště:
Představení projektu

Společenská zodpovědnost je téma, kterému se usilovně věnujeme. Dlouhodobě se zaměřujeme na pomoc dětem, ať už prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Život dětem, nebo konkrétní pomoci ve městech, kde otevíráme nové prodejny.
V roce 2012 jsme představili projekt Rákosníčkova hřiště a v uplynulých dvou letech realizovali ve 29 městech v České republice dětská hřiště v celkové hodnotě 43,5 milionu Kč.
Začátkem jara stavíme 30. hřiště v Kroměříži. Letos plánujeme postavit na základě hlasování dalších 20 Rákosníčkových hřišť, přičemž do konce roku 2014 bude v České republice postaveno již celkem 50 hřišť.
Hřiště je navrženo švédskou firmou HAGS s více než 60letou tradicí, kterou v České republice zastupuje firma HAGS Praha, s.r.o. Tato firma navrhla Rákosníčkovo hřiště s ohledem na zdravý rozvoj dětí. Vedle aktivního pohybu podporuje hřiště také správný rozvoj motoriky a v neposlední řadě sociální kontakt dětí. HAGS má vlastní vývojové oddělení a spolupracuje i s různými vysokými školami, pedagogy, psychology, lékaři, designéry, architekty a samotnými uživateli na vývoji nových herních prvků se stále novějšími herními funkcemi.

Rákosníčkovo hřiště
Rákosníčkovo hřiště má rozměry 14 x 17 m a skládá se z celkem 8 herních prvků. Hřiště je oploceno a jeho součástí je i mobiliář (5 laviček, odpadkový koš a tabule na informační a provozní řád). Bezpečnostní plochou je kačírek a v klidové zóně u laviček se nachází mlatová plocha.
Rákosníčkovo hřiště splňuje bezpečnostní požadavky dle příslušných platných norem (ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177).

Materiály:
Materiály hřiště jsou velmi kvalitní a odpovídají nejvyšším požadavkům na pevnost, povrchovou úpravu a funkci. Herní prvky jsou vysoce odolné proti vandalismu a poškození.
Díky kvalitním materiálům, které jsou použity na Rákosníčkově hřišti, je životnost herních prvků mimořádně dlouhá. Nároky na údržbu jsou minimální. Pokud dochází k poškození, bývá to většinou vlivem hrubého vandalismu.

Dřevo
Jako hlavní materiál se používá borovice ze severního Švédska, kde je vegetační doba omezena na několik málo měsíců v roce. Každý letorost má 1-2 mm, což má za následek vysokou pevnost a tím i kvalitu použitého materiálu.
Toto dřevo má i samoimpregnační schopnost. Používá se u hracího sortimentu na sloupky, bočnice, podlahy. V několika málo případech se používá dub (např. okraje pískovišť).

HPL
HPL materiál (High Pressure Laminate) je vysokotlaký laminát. Je 5 x tvrdší než dřevo. Při opracování vyžaduje speciálně vyvinutou techniku dvojího frézování pro dosažení hladké a měkké plochy. Základem HPL je papírová masa, slepená fenolovým lepidlem pod tlakem 90-100 kp/cm2, za teploty 150°C. HPL je odolný vůči vodě, poškrábání a chemikáliím, velice snadno se čistí.
Mezi další použité materiály patří Plywood, kov, aluminium a umělá hmota.

Umístění Rákosníčkova hřiště
Společnost Lidl chce zlepšovat prostředí především tam, kde působí. Pro Rákosníčkovo hřiště proto hledá vhodná místa v blízkém okolí svých prodejen. Byli bychom velmi rádi, pokud by se podařilo nalézt vhodný pozemek ve vzdálenosti přibližně do 500 metrů od vítězné prodejny. Tato vzdálenost však není výslovně podmínkou. Dětská hřiště stavíme tam, kde je jich nejvíce potřeba a kde se např. žádné dětské hřiště nenachází nebo je nutné rekonstruovat staré dětské hřiště, které nevyhovuje bezpečnostním parametrům.
Může se jednat o volný pozemek nebo starší hřiště, jehož herní prvky potřebují vyměnit nebo nesplňují požadavky na bezpečnost. Kompletní rekonstrukce starého hřiště se jeví z administrativního hlediska jako snazší varianta.
Pod samotnou plochou dětského hřiště ani v příjezdové trase stavební techniky se nesmí nacházet inženýrské sítě a žádné jiné skryté konstrukce. Rovněž se musí brát v úvahu ochranná pásma sítí v blízkosti hřiště.
Inženýrské sítě jsou velmi důležitý faktor pro výběr vhodného pozemku. Žádají se jednotliví správci inženýrských sítí o vyjádření. Proto je vhodné dopředu vědět, zda se na předmětném pozemku sítě nacházejí, aby těsně před naplánovanou realizací nedošlo ke zjištění, že pozemek je pro stavbu hřiště nevhodný.
Další rozhodující faktory pro výběr vhodného pozemku jsou ochranné zóny zeleně, vzdálenost od komunikace a další faktory.
Pozemek by měl být rovinatý, travnatý, se zemitým podložím.

Povolení
Ke stavbě dětského hřiště je nutné mít vyřízeny veškeré formality a náležitosti.
V tomto případě Vás prosíme o součinnost. Vaše město bude zodpovědné za zajištění všech potřebných povolení a vyjádření nezbytných ke zhotovení Rákosníčkova hřiště.
Inženýrské sítě, případné vykrytí těchto sítí a příjezdová trasa k vybranému pozemku. 
Po vybrání pozemku se zažádá o vyjádření správců inženýrských sítí a následně před samotnou realizací se nechají vytýčit jednotlivé sítě, které se nachází na vybraném pozemku.
Jelikož bude k pozemku najíždět stavební technika do celkové hmotnosti 28 tun, je nutné vyznačit příjezdovou trasu k pozemku. Bylo by ideální, pokud by se určila příjezdová trasa, pod níž a ani v její blízkosti se žádné sítě nenachází. Pokud by se pod příjezdovou trasou nebo v její blízkosti nacházely inženýrské sítě, prosíme o vyznačení sítě a zajištění její ochrany před poškozením (např. položením panelů nebo ocelových plátů).
Doporučujeme tedy výběr vhodného pozemku tak, aby stavební technika mohla k hřišti jako takovému přijíždět, aniž by jakkoliv ohrožovala inženýrské sítě a zároveň aby byla vyznačena příjezdová trasa, která bude dostatečně vzdálena od těchto sítí. Proto je velmi důležité zjistit si předběžně stav inženýrských sítí na daném pozemku.

Projektová dokumentace
K akci není zpracována projektová dokumentace. Předmětem výhry je realizace dětského hřiště.

Přístupová cesta a úprava okolí
I zde prosíme o součinnost a uvítáme splnění našeho požadavku, aby Vaše strana vybudovala přístupovou cestu k Rákosníčkovu hřišti a také upravila jeho bezprostřední okolí po stavbě.

Dopravní povolení a dopravní značení
Při realizaci Rákosníčkova hřiště je často nutné umístění dopravních značek pro příjezdovou techniku (chodník, křižovatka, blízký kruhový objezd). Město je v tomto případě rovněž zodpovědné za příslušná dopravní povolení a umístění značek.

Další náležitosti a povolení
S vyřizováním případných dalších povolení Vás také žádáme o pomoc. Je-li nutné vyřídit jakékoliv další povolení či vyjádření, které nebylo dosud zmíněno (např. hygienický atest na písek apod.), prosím, informujte koordinátorku projektu.
V neposlední řadě prosíme o možnost bezplatného uložení odtěžené nepotřebné zeminy z předmětného pozemku (např. ornice může být ještě dále využitelná).

Prohlídka dětského hřiště
Dětská hřiště spadají do působnosti Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. Před uvedením do provozu je nutné posouzení nezávislé autorizované osoby nebo notifikované osoby působící v oblasti certifikace.
Prosíme o zajištění této nezávislé vstupní prohlídky. Rákosníčkovo hřiště samozřejmě splňuje veškeré bezpečnostní požadavky dle příslušných platných norem. V den předání hřiště předáme spolu s protokolem veškerou potřebnou dokumentaci.
Dále také upozorňujeme, že u provozovatele hřišť jsou normou předepsány roční prohlídky.

Povolení na slavnostní otevření
Po formálním předání Rákosníčkova hřiště do Vaší správy následuje slavnostní otevření za účasti široké veřejnosti. Společnost Lidl zajistí veškerou produkci spojenou s touto událostí, na které bude zástupcům města symbolicky předán klíč od Rákosníčkova hřiště. V rámci slavnostního otevření bude zajištěn bohatý doprovodný program pro děti, atrakce, vystoupení známé dětské osobnosti, soutěže a občerstvení. Termín konání se směřuje na víkend, kdy se ho budou moci zúčastnit rodiny s dětmi.
Další povolení tedy bude potřebné pro konání slavnostního otevření Rákosníčkova hřiště, a to zajištění záboru pozemku. Případné poplatky za jednodenní užívání plochy na Rákosníčkově hřišti v tento den by byly hrazeny rovněž Vaší stranou.

Harmonogram
Od dubna do září 2014 se postaví celkem 20 Rákosníčkových hřišť. Harmonogram bude stanoven v březnu a posloupnost měst se bude odvíjet od toho, jak rychle se podaří vyřídit administrativní záležitosti ve vítězných městech. Pokud jsou optimální podmínky, jsme hotovi se stavbou hřiště do 14 dnů od jejího zahájení. Jakmile budou zajištěna veškerá povolení a dojde k podpisu smlouvy, lze začít se stavbou hřiště.
Po úvodních jednáních bude stanoven harmonogram, podle něhož bychom realizovali vždy min. 4 hřiště za měsíc. Pokud se nám tedy zrovna ve Vašem městě podaří rychle vyřídit všechny záležitosti, již na konci dubna nebo
začátkem května si děti mohou hrát na zbrusu novém Rákosníčkově hřišti.
Tento proces můžete urychlit i Vy a pomoci nám co nejdříve vyřídit veškeré formality.

Informační a provozní řád
Tisk a výlep informačního a provozního řádu dle grafiky Rákosníčkova hřiště zajistí společnost Lidl. Koordinátorka projektu s Vámi bude spolupracovat na tvorbě jeho obsahu tak, aby reflektoval konkrétní potřeby.
Obsah řádu Vám bude zaslán a Vy jej doplníte dle potřeby a zašlete nám ke zpracování a finálnímu tisku.

Právní záležitosti
V blízké době Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám návrh Smlouvy o obstarání díla spolu se vzory Přebíracího a Předávacího protokolu. Společnost Lidl si pozemek po dobu samotné realizace zapůjčí (zpravidla doba 14 dnů), hřiště na něm zrealizuje a následně pozemek včetně hřiště předá zpět. Přebírání pozemku a předávání díla proběhne formou podepsání Přebíracího a předávacího protokolu.
Součástí konečného předání díla je zároveň i potřebná dokumentace:
- záruky, certifikáty, prohlášení o shodě, pravidla kontroly a údržby výrobků firmy HAGS, vyjádření Státního zdravotního ústavu o nezávadnosti materiálu aj.
dokumenty.
V případě, že protokoly při přebírání pozemku a předání díla bude za město /městskou část podepisovat jiná osoba než starostka /starosta, je potřebné mít kopii plné moci k tomuto úkonu.

Jaké kroky budou nyní následovat?
1. Určení koordinátora
Jak bylo zmíněno, pro hladký průběh realizace Rákosníčkova hřiště ve Vašem městě bychom uvítali, zda by mohla být pro účely projektu pověřena konkrétní osoba, která bude zodpovědná za jeho koordinaci. Koordinátor bude ve spojení s naší společností a bude dohlížet na plnění dílčích úloh.

2. Výběr vhodné lokality, předložení návrhů lokalit a sdělení termínů Rady/Zastupitelstva
Úkolem města je rovněž vyhledat vhodný prostor pro Rákosníčkovo hřiště.

U navržených lokalit nás zajímají tyto otázky:
- Nachází se zde inženýrské sítě?
- Jaký je charakter dané oblasti/jaké jsou demografické charakteristiky (počet dětí, rodin s malými dětmi aj.)?
- Jaká je vzdálenost vybrané lokality od vítězné prodejny Lidl?
- Je Rákosníčkovo hřiště v této oblasti potřebné? Žádají maminky v této lokalitě o nové hřiště? Nenachází se poblíž již jiná, nově postavená dětská hřiště? Bylo by zde hřiště žádoucí - nejsou známy v navrhované lokalitě nějaké stížnosti místních obyvatel (např. na hluk)?
- Mohli byste nám na mapě vyznačit počet hřišť v okolí navrhované lokality?
- Respektujeme Váš interní schvalovací proces. Pro vzájemnou koordinaci Vás prosíme o sdělení termínů zasedání Rady a Zastupitelstva, na kterých se realizace hřiště a přijetí hřiště městem bude projednávat.
Prosím, zašlete nám informace a zpětnou vazbu nejpozději do 14. 3. 2014, a to na e-mail koordinátorky projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Osobní schůzka
Rádi bychom Vás požádali o společnou schůzku s Vámi, se zástupci Vašeho města a zúčastněných odborů, kde bychom Vám představili projekt Rákosníčkova hřiště a kde by nám byly z Vaší strany zároveň představeny vhodné lokality pro stavbu Rákosníčkova hřiště. Navrhované lokality bychom si na osobním setkání zároveň prohlédli.

© 2019 Lanškrounské fórum, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.