12Březen

Modernizace silnice II/315 (Lanškroun - Ústí nad Orlicí)

190306 ustiPardubický kraj se chystá modernizovat silnici II/315 od kruhového objezdu v Lanškrouně až k silnici I/14 (odbočka na Ústí nad Orlicí). Modernizace je rozdělena do dvou samostatných projektů. Pro úsek Lanškroun - Skuhrov je hotová zadávací dokumentace a čeká se na schválení dotace z EU. Předpokládané datum zahájení realizace je 26. 9. 2019. Pro úsek Skuhrov – Ústí nad Orlicí se připravuje zadávací dokumentace a realizace je prozatím plánována na rok 2020.

Jako občan našeho města se o tento úsek silnice zajímám od roku 2015. Musím pochválit přístup externího projektanta a zaměstnanců Pardubického kraje z odboru dopravy a silničního hospodářství a z oddělení přípravy a realizace investic. Ochota spolupracovat s občanem mě překvapila. Pro úsek Lanškroun - Skuhrov jsem navrhoval 3 úpravy nivelety (výškový poměr a podélný sklon silnice). Všechny návrhy byly přijaty. Jde například o „houpák“ v blízkosti lomu u lokality zahrádek Na Lískovci. Pro většinu řidičů mám potěšující zprávu, že byl přijat i další z návrhů. Konkrétně pod obcí Skuhrov na konci sjezdu z kopce budou na tom ostrém oblouku zvýšeny protismykové vlastnosti (tzv. červený povrch). Je zde i upravena niveleta až o 0,7m a tím dojde ke snížení podélného sklonu v oblouku. Lepší variantou by možná bylo narovnání silnice, ale zvětšil by se podélný sklon a neodpovídal by platným normám.

Pro úsek Skuhrov – Ústí nad Orlicí jednám s projektantem a zadavatelem stavby o pěti úpravách. Osobně mě v tomto úseku nejvíce trápí výjezd na silnici I/14, kde už bylo mnoho nehod. O tom ale někdy příště. Těšme se, že i přes omezení, která nás budou čekat, dostaneme moderní a bezpečnější silnici.

Jiří Neček, zastupitel za Lanškrounské fórum

© 2019 Lanškrounské fórum, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.